فروش و بازاریابی آریا دارو

تیم بازاریابی و فروش شرکت آریادارو از پرسنل آموزش‌دیده و با تجربه در زمینه‌ تحقیقات بازار و بازاریابی فروش تشکیل شده است که در  زمینه‌های ذیل مشغول فعالیت در سازمان هستند:

  • تدوین استراتژی بازاریابی
  • مدیریت حفظ و ارتقا برند
  • تحقیقات بازاریابی
  • سیستم فروش
  • شبکه سازی با پزشکان و متخصصان
  • ارتباط مستمر با شرکت‌های پخش و داروخانه‌های سراسر کشور
  • حفظ جایگاه و کسب و کار شرکت
  • برنامه ریزی جهت مدیریت بازار و تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت.
  • ارتباط با مشتریان این شرکت.

این تیم واجد یک شبکه گسترده در سراسر کشور است  که به راحتی می‌تواند تمام محصولات تولیدی این شرکت و شرکای تجاری خود را معرفی و عرضه کند.

همچنین این شرکت دارای تیم نمایندگان علمی و آموزش دیده است که وظیفه معرفی محصولات را به سراسر ایران بر عهده دارند.

تیم فروش و بازاریابی به همراه توسعه محصول بر اساس ارزیابی علمی و میدانی تقاضای بازار محصولات  جدید را برای تولید و عرضه پیشنهاد می‌کنند.

محصولات ما

دارو

مکمل‌های تغذیه‌ای

ملزومات پزشکی