رگولاتوری آریادارو

این بخش متشکل است از مدیران امور رگولاتوری و مسئول فنی که وظیفه دارد تمامی مدارک و مستندات لازم برای ثبت محصولات شرکت و شرکای تجاری را در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو آماده و ارسال کرده و پیگیری‌های لازم را در خصوص روند ثبت آنها تا مرحله اخذ پروانه ساخت،‌ پروانه واردات، تمدید پروانه و … انجام دهد.

رگولاتوری آریادارو