تضمین کیفیت شرکت آریا دارو

در شرکت داروسازی آریادارو، تیم تضمین کیفیت، تجربه‌ گسترده‌ای در تمامی جنبه‌های مختلف سیستم مدیریت کیفیت دارویی دارد.

سیستم کیفیت می‌بایست اطمینان دهد که محصولات به صورت مداوم، مطابق با اصول بهینه تولید (GMP) ساخته می‌شوند.

ما متعهد به ایجاد و پیاده‌سازی یک سیستم کیفیت یکپارچه در شرکت بر اساس آخرین الزامات و مقررات داخلی و یا بین‌المللی مانند PIC/S هستیم.

ما معتقد هستیم که سیستم کیفیت دارویی باید به خوبی تعریف و در تمام سطوح سازمان اجرا شود.

سیستم مدیریت کیفیت مسئول اطمینان از استقرار کلیه فرآینده‌ها به شیوه‌ای مناسب است.

سیستم کیفیت دارویی شامل عناصر مختلف مانند موارد ذیل می‌باشد:

  • خط مشی کیفیت و کتابچه راهنمای کیفیت
  • سیستم عملکرد فرآیند و بهبود فرآیند
  • سیستم تعریف‌شده برای اجرای GXP (ائم از GMP, GLP,GSP, GDP) و …
  • سیستم اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه (CAPA)
  • سیستم مدیریت تغییر (کنترل تغییر) و انحراف از فرآیند.
  • مدیریت ریسک کیفیت (QRM)
  • بررسی کیفیت محصول (PQR)

پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت‌های دارویی می‌تواند بهبود مستمر را در طول چرخه‌ عمر محصول تسهیل کند.